Werkgroepen Zorg voor de regio van start

Op 11 februari presenteerden we ons plan voor behoud van zorg voor de regio. Sindsdien hebben we met gemeenten, politiek, Zorgbelang Drenthe, Zorgbelang Groningen en vele organisaties in de zorg doorgepraat over het plan. Daarnaast zijn er werkgroepen gestart, die bezig zijn met de verdere uitwerking.

Werkgroep inrichting spoedzorg
Deze werkgroep houdt zich bezig met de gevolgen van de omvorming van de afdelingen Spoedeisende hulp in Hoogeveen en Stadskanaal naar spoedposten. De werkgroep kijkt bijvoorbeeld naar de samenwerking tussen huisartsen, ambulance en ziekenhuis. Denk daarbij aan vragen als: voor welke zorg kunnen patiënten naar de spoedpost in Hoogeveen en Stadskanaal? Welke patiënt wordt waar naartoe gebracht? Is uitbreiding van de ambulancezorg nodig? Op welke manier verandert de patiëntenstroom in Assen, Emmen en Scheemda? De ambulancediensten en Doktersdienst Groningen zijn aangesloten bij de werkgroep.

Werkgroep planbare zorg en kort verblijf
De basiszorg op de ziekenhuislocaties in Hoogeveen en Stadskanaal blijft behouden. Daarnaast krijgen deze ziekenhuislocaties als speerpunten planbare zorg, kort verblijf en een aantal expertisecentra. Hierdoor kan deze zorg verder verbeterd worden. Tegelijk heeft deze verandering effect op zowel patiënten als zorgverleners. Onder andere bij het doorverwijzen moeten huisartsen bijvoorbeeld weten welk aanbod de verschillende ziekenhuislocaties hebben. Ook zijn er in het weekend op deze locaties geen opnames meer. Mogelijk heeft dit effect op het vervoer door ambulancediensten. In nauwe samenwerking met partners in de zorg werkt de werkgroep de plannen uit.

Werkgroep ontwikkeling van netwerkzorg
Het plan van het regieteam maakt het ook mogelijk de netwerkzorg anders en innovatiever in te richten. Dit doen we samen met instellingen in de zorg. Door de zorg voor kwetsbare groepen (bijvoorbeeld chronisch zieken en ouderen) samen te organiseren, kunnen we de kwaliteit verder verbeteren. Innovaties dragen hieraan bij; denk aan verplaatsing van zorg naar huis, preventie en telemonitoring.

Planning
Naar verwachting zijn de uitgewerkte plannen in juli klaar. Het is de bedoeling na de zomer de eerste stappen te zetten in de uitvoering van de plannen.