Kernteam gaat verder als regieteam

Op 11 februari presenteerde het kernteam van bestuurders van ziekenhuizen, huisartsen en zorgverzekeraars het plan voor behoud van zorg voor de regio. Inmiddels zijn er werkgroepen gestart. Zij zijn bezig met de verdere uitwerking van het plan.

Het kernteam houdt regie over deze werkgroepen. In juli presenteren we een concreet uitgewerkt plan. Vanuit deze regierol heet het kernteam voortaan regieteam. Bij het regieteam zijn ziekenhuizen Treant, Ommelander Ziekenhuis Groningen en Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Huisartsenzorg Drenthe, huisartsenkring Groningen en zorgverzekeraars Menzis, Zilveren Kruis en VGZ aangesloten.