Samen zorgen voor spoedzorg in Hoogeveen en Stadskanaal

Op 17 en 18 april kwamen huisartsen, zorgverzekeraars, ambulancediensten, Spoedeisende hulp artsen van de ziekenhuizen in de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen bij elkaar. Samen met managers van al deze organisaties hielden ze zich bezig met het plan voor de zorg in de regio. Zij werkten het plan om de afdelingen Spoedeisende hulp in Hoogeveen en Stadskanaal om te vormen naar spoedposten concreet uit.

Trea Sandjer, Spoedeisende hulp arts van Treant, is positief: “We hebben elkaar nog beter leren kennen. We hebben elkaars uitdagingen en problemen gehoord, maar we zien vooral ook samen de kansen. Het mooie was dat we over de muren van onze eigen organisatie heen hebben durven kijken. Er is de wil om echt samen de zorg in de regio te gaan inrichten, we hebben begrip voor elkaar en we zijn bereid elkaar hierbij echt te helpen. Dat is enorm belangrijk om het plan tot een succes te maken en de huidige zorg voor de regio te behouden.”

Spoedpost en huisartsenpost
Vragen waar de werkgroep de afgelopen dagen aan werkte zijn: voor welke zorg kunnen patiënten naar de spoedpost in Hoogeveen en Stadskanaal? Wat betekent dit voor de huisartsenposten in Hoogeveen en Stadskanaal en hoe kunnen we die in de nieuwe situatie ondersteunen? Welke patiënt wordt waar naartoe gebracht? Is uitbreiding van het aantal ambulances en ambulanceposten in de regio nodig? Op welke manier verandert de patiëntenstroom in Assen, Emmen, Meppel en Scheemda?

Inmiddels is voor de verschillende partijen op hoofdlijnen inzichtelijk wat het effect gaat zijn. De werkgroep gaat nu in twee groepen verder:

  • Een werkgroep werkt verder uit welke zorg op de spoedposten in Hoogeveen en Stadskanaal  wordt aangeboden en waarvoor patiënten naar de Spoedeisende hulp van omliggende ziekenhuizen worden doorverwezen.
  • Een tweede werkgroep bekijkt welke capaciteit de ziekenhuizen rondom Hoogeveen en Stadskanaal nodig hebben wanneer de Spoedeisende hulp in Stadskanaal en Hoogeveen sluit. En welke capaciteit de ambulancediensten nodig hebben.

Plannen in juli gereed
Daarnaast informeren alle deelnemers de medewerkers binnen de eigen organisatie om zo veel mogelijk input te verzamelen en te zorgen voor een breed draagvlak voor de plannen. De planning is om in juli concreet uitgewerkte plannen te kunnen presenteren.