Het plan

Regieteam Zorg voor de regio
Veranderingen zijn volgens huisartsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en ambulancediensten alleen succesvol als partijen daar samen voor gaan. In september 2018 startten de ziekenhuisorganisaties Treant, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Wilhelmina Ziekenhuis Assen samen met Huisartsenzorg Drenthe en de zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis met de basis voor dit gezamenlijk plan. Het plan op hoofdlijnen is in samenwerking met adviesbureau Gupta Strategists opgesteld. In februari presenteerden zij het. Daarna sloten UMCG ambulancezorg en Ambulancezorg Groningen, huisartsenkring Groningen en verzekeraar VGZ zich aan bij het regieteam. In juli presenteerden zij de concrete wijzigingen op het gebied van spoedzorg in de regio.

Basisspoedposten in Hoogeveen en Stadskanaal
De afdeling spoedeisende hulp in Stadskanaal wordt per januari 2020 basisspoedpost. Op 6 april volgt de afdeling spoedeisende hulp in Hoogeveen. Vanaf dan kunnen patiënten van 8:00 tot 23:00 uur op de basisspoedpost in deze plaatsen terecht voor niet levensbedreigende hulp, waarvoor zij niet opgenomen hoeven te worden. De huisartsenposten in Hoogeveen en Stadskanaal zijn 7 dagen per week tot 23:00 uur open. Na 23:00 behouden huisartsen hun bereikbaarheid voor visites en vervullen de omliggende huisartsenposten de consultfunctie. Patiënten bellen voor spoedeisende vragen, net als nu, met het spoednummer van hun huisarts of bij levensbedreigende situaties met het alarmnummer van 112.

Weekziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal: planbare zorg en focusklinieken
Tachtig procent van de zorg blijft ook vanaf 2020 behouden in Hoogeveen en Stadskanaal. Patiënten kunnen daar terecht voor poliklinische zorg, diagnostiek, dagbehandeling en kortdurende opnames op weekdagen. Ook de nazorg voor ingrepen in een ander ziekenhuis blijft gewoon in deze ziekenhuizen. Daarnaast werkt Treant aan nieuwe initiatieven; bijvoorbeeld in Stadskanaal een centrum voor oogheelkunde en in Hoogeveen een centrum voor orthopedische ingrepen. De andere ziekenhuizen in de regio blijven deze zorg ook leveren. Daarnaast willen de partijen met elkaar zorg dichterbij de patiënt brengen. Bijvoorbeeld bij mensen thuis, chronische zorg via huisartsen of het beter op elkaar aan laten sluiten van zorg (cure) en verzorging (care) voor ouderen.

Ziekenhuizen in Assen, Emmen, Meppel, Scheemda, Zwolle: ook ingewikkelde zorg
Patiënten komen met ingewikkelde zorgvragen zoals spoedopnames, acute operaties en diagnoses met een grote kans op een opname, vanaf 2020 in de ziekenhuizen in Assen, Emmen, Meppel en Scheemda. Deze ziekenhuizen hebben nu en in de toekomst voldoende capaciteit om in de extra zorgvraag te voorzien. Het plan houdt rekening met de beschikbaarheid van ambulances in relatie tot de toename van de ritduur van ambulances. En zo nodig breiden de ambulanceorganisaties hun capaciteit uit.