Vraag & Antwoord

Door maatschappelijke veranderingen en stijgende levensverwachting van de bevolking verandert de zorgvraag in Drenthe en Zuidoost-Groningen, net als in heel Nederland. Het regieteam is ervan overtuigd dat met dit plan de zorg in de regio beschikbaar blijft voor alle inwoners en voldoet aan de steeds strikter wordende kwaliteitseisen. Ook wordt hiermee proactief ingespeeld op problemen die ontstaan vanwege het gebrek aan personeel. Herinrichting kan de arbeidsmarkt een impuls geven en meer zorgprofessionals interesseren voor een baan in Drenthe en Zuidoost-Groningen.

Het regieteam baseert zijn plan op een uitgebreid onderzoek door een extern adviesbureau en op gesprekken, onder andere met de ambulancedienst, over bereikbaarheid.

Ja, uit onderzoek is gebleken dat dit op afzienbare termijn niet haalbaar is. Volgens het plan, dat vanuit de aangesloten ziekenhuizen Treant, Ommelander Ziekenhuis Groningen en Wilhelmina Ziekenhuis Assen is opgesteld, blijven er voor de komende periode van tien jaar twee algemene, brede ziekenhuizen in Drenthe bestaan: in Assen en Emmen.

Omdat de zorg binnen de regio verschuift, verplaatst ook het werk van een deel van de zorgmedewerkers van Treant, met name verpleegkundigen. De ziekenhuizen in de regio werken nauw samen om zoveel mogelijk zorgpersoneel van Treant een baan te bieden. Het plan heeft daarnaast ook gevolgen voor medewerkers in ondersteunende functies bij Treant; denk hierbij aan ICT’ers, facilitair medewerkers en leidinggevenden. Omdat de uitvoering van het plan meerdere jaren duurt, is de verwachting dat natuurlijk verloop een deel van het verlies van banen van deze medewerkers opvangt. Helaas kunnen ontslagen niet worden uitgesloten. Voor deze medewerkers geldt het sociaal plan en zij kunnen rekenen op goede begeleiding.

Het regieteam gaat in de herfst weer met medewerkers, patiënten, zorgaanbieders, inwoners, de ambulancedienst, het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) en overheden in gesprek. Voor inwoners worden er weer verschillende informatieavonden georganiseerd.